1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thấp chỉ dùng để liên lạc giao hàng gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.Tuy nhiên trên website này chúng tôi không thực hiện việc thu thập thông tin của khách hàng, những thông tin cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email ... của khách hàng trong quá trình phát sinh đơn hàng sẽ chỉ được lưu trữ nhằm phục vụ cho việc bán hàng và chăm sóc khách hàng.

 

2- Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho nội bộ chúng tôi gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

 

3- Thời gian lưu trữ thông tin

1 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

 

4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Địa chỉ: 135/38, Tam Châu, Tam Bình, Thủ Đức, TP HCM

 

5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Mọi yêu cầu chỉnh sửa khách hàng vui lòng Gửi email về Baogia@hellomeo.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân.

 

6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bên ngoài và chỉ sử dụng để Công Ty chăm sóc khách hàng. Chúng tôi cam kết và tuân thủ mọi chính sách, quy định về bảo mật thông tin của khách hàng. Cam kết không sao chép, chia sẻ hoặc bán thông tin của khách hàng cho bên thứ ba vì mục đích thương mại và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 
---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------